Kullanım Koşulları

04.06.2018 - 08.06.2018, 11.06.2018 - 15.06.2018, 18.06.2018 - 22.06.2018, 25.06.2018 - 29.06.2018 tarihleri arasında hafta içi gerçekleştirilecek Sıralama Kampanyası ("Kampanya”), Palladium Antakya Alışveriş Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Kampanya kapsamında, 04 Haziran – 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında Palladium Antakya Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalardan gün içerisinde alışveriş yapan ziyaretçiler aşağıda belirtilen tüm koşulları sağladığı takdirde kampanyaya katılmaya hak kazanacaktır.

 • Kampanyaya dâhil olabilmek için aynı gün içinde Palladium Antakya Alışveriş Merkezi’nde yer alan mağazalardan (Palladium Antakya Merkezi içerisinde bulunan Bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, Döviz Bürosu işlemleri, TL / Dakika Yüklemeleri, Sabit / Mobil Hatlı Telefon Faturası Ödemeleri, ADSL fatura ödemeleri, Tütün ve Tütün mamülleri ile Alkollü içecek ve Şans oyunları harcamaları kampanyaya dâhil değildir) 20 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapılması gerekmektedir.
 • Katılımcı sadece aynı gün içerisinde yapmış olduğu alışverişlere ilişkin fişler ile yine alışverişin yapıldığı gün kayıt başvurusu yapabilir.
 • Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir.
 • Kişinin, başka bir kişi ismi ve/veya TC kimlik numarası ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit edilmesi durumunda kişi ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kişi, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş olmalıdır. Herhangi bir kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen şahıs bilgileri kampanyaya katılım sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır. Bilgiler uyuşmadığı takdirde kişi kampanyaya katılamaz. Katılım gerçekleştirmesi durumunda ödül kazanamaz, kazanmış olsa dahi herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
 • Her katılımcı kampanya kaydı onaylandıktan sonra bir adet sürpriz hediye kazanacaktır.
 • Katılımcı restoran veya fast food bölümünden getirdiği fiş ile +50 puan kazanır.
 • Restoran veya fast food bölümünden aynı gün içinde yapılan harcamalardan sadece tek bir fiş kayıt esnasında kabul edilir.
 • Katılımcı aynı gün içerisinde yapmış olduğu alışverişlere ilişkin ibraz ettiği fiş tutarı bazında puan 1TL=1 Puan şeklinde hesaplanacaktır.
 • Katılımcının ibraz ettiği fiş bazında kazanabileceği en yüksek puan 500 puandır. 500 TL ve üzeri harcamalarda da katılımcı yine en fazla 500 puan kazanır.
 • Bir kişi bir günde aynı mağazadan yapılan alışverişe ilişkin tek bir fiş kayıt ettirebilir.
 • Kampanyaya dâhil olmak isteyen müşterilerin, alışveriş fişlerini danışmadaki kayıt masasına ibraz etmelerinin ardından kayıt için gerekli bilgileri sisteme doldurulmak

Kampanya kapsamında herhangi bir çekiliş veya kura düzenlenmeyecek olup, yukarıda koşulları sağlayan ve en fazla puan kazanan 1. ve 2. yarışmacıya her hafta ödüller verilir. Puan kazanma sistemi aşağıda yer almaktadır;

 • 3 farklı mağazadan alışveriş yapmak +100 puan kazandırır.
 • 5 farklı mağazadan alışveriş yapmak +200 puan kazandırır.
 • 10 farklı mağazadan alışveriş yapmak +500 puan kazandırır.
 • www.palladiumplus.com adresinde quiz/anket yanıtlamak +50 puan kazandırır.
 • www.palladiumplus.com adresinden Facebook ile giriş yaparak kampanya duyurusunu paylaşmak +100 puan kazandırır.
 • Katılımcıların puanların eşit olması durumunda kampanya katılım gününde toplam harcaması daha yüksek olan katılımcı üst sırada yer alır.

Kampanya devam ettiği süre içinde her hafta en yüksek puanı toplayan iki kişiye bir adet Klima hediye edilecektir.

Toplam 5 hafta sürecek Kampanya boyunca verilecek olan hediyelerin listesi ve fiyat bilgileri aşağıda yer almaktadır;

 1. Her haftanın 1.’sine ve 2.'sine; Klima
 2. Hediye kazanmaya hak kazanan kampanya katılımcıları, kampanyaya katılınan günün sonunu takiben 24 saat içerisinde www.palladiumplus.com isimli mikrosite üzerinden açıklanacaktır. Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili kampanya katılımcısına ulaşılamaması durumundan Palladium Antakya Alışveriş Merkezi sorumlu değildir. Katılımcıların katılım koşullarında yer alan maddeleri ihlal ettiklerinin tespiti durumunda herhangi bir ödül kazanamazlar. Bu konuda karar mercii Palladium Antakya Alışveriş Merkezi’dir.

Bir kişi birden fazla hediye kazanamaz.

Hediye kazanan katılımcılar hediyelerini, katılım sağlanan günden itibaren otuz (30) gün geçmiş olması koşuluyla Palladium Antakya Alışveriş Merkezi Yönetim Ofisi’nden teslim alabilirler.

Hediyelerin teslim alınması esnasında kayıt sırasında onaylanmış ve damgalanmış fişlerin tümünün ibrazı gereklidir. Damgalanmış, sisteme kayıtlı olarak onaylanmış fişlerin herhangi bir tanesinin eksik olması durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz. Yapılmış olan alışverişlerin iptalinin tespiti durumunda katılımcı hediyeyi teslim alamaz.

Ödüllerin son teslim tarihi 02 Temmuz 2018’dir. Katılımcıların, bu tarihe kadar hediyelerini teslim almaya gitmek durumunda olup, bu tarihten sonra katılımcılar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Aşağıda yer alan kişiler Kampanya’ya katılamayacak, katıldıkları takdirde Kampanya’ya katılımları değerlendirilmeyecek, Kampanya sonucu hediye hak kazanmaları halinde ise hediyelerini alma hakları bulunmayacaktır. Bu kişiler; Palladium Antakya Alışveriş Merkezi bünyesinde çalışan çalışanlar, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, Kampanya’nın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde Kampanya’nın hazırlanması ve uygulanması ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler ve bu madde altında sayılan kişilerin 2. dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları ve bu madde altında sayılan kişiler ile birlikte aynı evde yaşayan yakınlarıdır. 18 yaşından küçükler Kampanya’ya katılamaz. Kampanya’ya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda yer alan sınırlamalara dahil olmayan gerçek kişiler katılabilirler. Katılımcılar sadece kendileri adına Kampanya’ya katılabilirler, başkası adına Kampanya’ya katılımlar geçersizdir.

Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, kampanyaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, Kampanya süresi içinde de dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda Kampanya Katılım Koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Kampanya Katılım Koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kampanyaya ilişkin tüm değişiklikler bu sayfa üzerinden duyurulacaktır. Kampanya Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Katılımcılar, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaklardır. Yukarıda belirtilen kurallara aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı kampanyaya katılmamış sayılacak ve ödül hakkı kazanamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.

Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Herhangi bir sebepten dolayı belirlenen ödülün talihlilere verilemeyecek duruma gelmesi durumunda Palladium Antakya Alışveriş Merkezi bu ödülü eş değer veya daha fazla değere sahip bir aynı ödülle değiştirme hakkını saklı tutar.

Palladium Antakya Alışveriş Merkezi, kampanya katılımcısının kendisi hakkında yanlış veya hatalı bilgi verilmesi, telefon hatları veya ağ donanımı veya yazılımındaki arızalar, kesintiler veya bağlantı kesilmeleri dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, her türlü teknik arıza, kampanya ile ilgili herhangi bir materyalde ortaya çıkabilecek baskı, tipografi, teknik, bilgisayar, ağ veya insan hatası, doğrudan veya dolaylı, kısmen veya bütün olarak, katılımcının kampanyaya katılımından veya ödülü almasından veya suiistimal etmesinden doğabilecek her yaralanma veya mal zararı (seyahat/aktivite ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere), bilgisayar sistemleri, sunucular, sağlayıcılar, yazılım/donanım ile ilgili teknik problemlerden, arızalardan, kaybolan veya kullanılamaz ağ bağlantılarından veya sorunlu, eksik, karmaşık veya gecikmeli bilgisayar aktarımlarından doğan sorunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Takdir yetkisi tek taraflı olarak Palladium Antakya Alışveriş Merkezi’ne ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması durumunda Palladium Antakya Alışveriş Merkezi kampanyayı iptal etme, askıya alma ve/veya kampanyayı veya kampanyanın herhangi bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar.

Katılımcılar kampanyaya katılmakla, Palladium Antakya Alışveriş Merkezi tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermektedir. Katılımcılar, Kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da kampanyaya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, kampanyayı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini ve kabul ve taahhüt ederler. Katılımcıların Kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin eksik veya yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder ve bu nedenlerle Palladium Antakya Alışveriş Merkezi hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir. Palladium Antakya Alışveriş Merkezi’nin bu konularda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu Katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.